ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία COLORS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΕ, με διακριτικό τίτλο COLORS Urban Hotel, η οποία εδρεύει επί της οδού Τσιμισκή 13, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 27 28 29, διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και υιοθετεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαδικασίες και τα στάδια επικοινωνίας μαζί σας. Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλα τα ξενοδοχεία υπό την ευρύτερη επωνυμία “COLORS”.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής

Η παρούσα πολιτική παρέχει σε κάθε πρόσωπο και σε κάθε επισκέπτη/ χρήστη της διαδικτυακής ιστοσελίδας της εταιρείας που ενδιαφέρεται να λάβει από την εταιρία συνοπτική και διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Η παρούσα Πολιτική δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ξενοδοχεία “COLORS” επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό τρίτων μερών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αεροπορικές εταιρείες , εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, εταιρείες που οργανώνουν ή προσφέρουν ταξιδιωτικά πακέτα.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση. κλπ). Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

(α) όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας στην εταιρία ή αποστέλλεται το βιογραφικό σας σημείωμα. Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της υποβολής βιογραφικού για εύρεση θέσης εργασίας στην εταιρεία λαμβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς καθώς άλλως πως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας.


Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Επεξεργασίας Βιογραφικών.

(β) μας τα παρέχετε εσείς κατά την παραμονή σας στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μας (εγγραφή/ είσοδο). Η υποβολή των στοιχείων σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.


(γ) μας τα παρέχετε εσείς κατά την παραμονή σας στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μας με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα για τις υπηρεσίες μας στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών και προβολής της εταιρείας ή να σας προσκαλέσουμε σε εκδηλώσεις της εταιρείας μας μέσω email, διαδικτυακών διαφημίσεων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφώνου, μηνυμάτων (SMS και MMS), ανακοινώσεων, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου και άλλων μέσων (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μηνυμάτων μέσα στις εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα στην τηλεόραση στο δωμάτιο σας). Η υποβολή των στοιχείων σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους με τη συναίνεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού.


(δ) μας τα παρέχετε εσείς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα προγραμματίσετε οποιαδήποτε μορφή εκδήλωσης στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μας. Η υποβολή των στοιχείων σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους προς τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.


(ε) τα λαμβάνουμε μέσω τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών (τουριστικών πρακτορείων). Η επεξεργασία των στοιχείων σας γίνεται προς τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης μεταξύ των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων “COLORS” και των τρίτων συνεργαζόμενων μερών (τουριστικά πρακτορεία) σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.


(στ) αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης «browser» ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων μας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: www.colorshotel.gr)


(ζ) μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο «e-mail», για να προβείτε σε κράτηση σε κάποια από τις ξενοδοχειακές μας εγκαταστάσεις. Η υποβολή των βασικών στοιχείων σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους τον αποκλειστικό σκοπό της ολοκλήρωσης της κράτησης σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού για την εκτέλεση της σύμβασης.


(η) μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε φόρμες εγγραφής στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ευεξίας και περιποίησης κατά την παραμονή ή επίσκεψή σας στις ξενοδοχειακές μας εγκαταστάσεις. Η υποβολή των στοιχείων σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 9.2α του Κανονισμού με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:

-δεδομένα ταυτοποίησης όπως το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση τιμολόγησης, το τηλέφωνό σας, στοιχεία που σχετίζονται με την κράτηση, τη διαμονή σας, την άφιξη ή την αναχώρησή σας, την ημερομηνία γέννησής σας, αριθμό διαβατηρίου-ημερομηνία και τόπος έκδοσης, εθνικότητα κ.α. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας ως νόμιμη βάση την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6.1.β του Κανονισμού.

-δεδομένα υγείας όπως η κατάσταση της υγείας σας. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών χρησιμοποιώντας ως νόμιμη βάση την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9.2γ του Κανονισμού και ειδικότερα την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

-δεδομένα ταυτοποίησης όπως των δεδομένων του βιογραφικού, των γνώσεων, της επαγγελματικής σας κατάρτισης, της επαγγελματικής εμπειρίας σας κτλπ. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των παραπάνω δεδομένων γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της επιλογής και αξιολόγησης υποψήφιων εργαζόμενων από την εταιρία για τη δυνατότητα λήψης κάποιας θέσης εργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού. Τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό αυτής, Διοίκηση, Operation Manager κτλπ.

-δεδομένα ταυτοποίησης, οικονομικά, φορολογικά και επικοινωνίας, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κτλπ. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 6.1γ του Κανονισμού, είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση της εταιρίας με τις έννομες υποχρεώσεις της.

-δεδομένα υγείας σχετικά με τις παρεχόμενες από την εταιρία υπηρεσίες περιποίησης και ευεξίας (ιατρικό ιστορικό, φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες, χρόνιες παθήσεις κ.α.) Η λήψη και επεξεργασία των δεδομένων σας που ανήκουν στην παραπάνω ειδική κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 9.2γ του Κανονισμού στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών από την εταιρία προς εσάς.

Η εταιρία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται. Ωστόσο, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/ διατάξεις.

Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε τρίτους;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (συνολικά ή μέρος αυτών, όπως κάθε φορά απαιτείται) ενδεικτικά σε:

α) όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της εταιρίας μας, π.χ. νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων, εξωτερικούς λογιστές, τεχνικός ασφαλείας κτλπ.,

β) συγκεκριμένα πρόσωπα της εταιρίας, απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων εργαζόμενων, π.χ., Διοίκηση, Operation Manager κλπ.,

γ) εξωτερικούς συνεργάτες (εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, ταξιδιωτικά πρακτορεία, συνεργαζόμενες εταιρίες κρατήσεων, συνεργαζόμενες εταιρίες στο πλαίσιο κλήρωσης δώρων και διεξαγωγής διαγωνισμών, κτλπ.), απαραίτητους για τη εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών αλλά και στο πλαίσιο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών,

δ) παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών,

ε) δικαστικές ή εποπτικές ή ελεγκτικές αρχές, στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,

στ) τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους (όπου αυτοί δεν αναφέρονται από τον νόμο), αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρία σας διαβεβαιώνει, ότι είναι σε διαρκή επαγρύπνηση και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, ώστε οι διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων να πραγματοποιούνται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Η εταιρία δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας/ δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/ εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της εταιρίας και την πραγματοποίηση των λειτουργιών της.

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της εταιρίας για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση της σύμβασης με την εταιρία μας και τη διαχείριση δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρία, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω σκοπούς, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες για αρχειοθέτηση.

Η εταιρία δεσμεύεται να διατηρήσει τα βιογραφικά σας σημειώματα για ένα (1) έτος, μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας.

Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Τα ευαίσθητα δεδομένα σας, καταστρέφονται δύο (2) μήνες μετά την τελευταία διαμονή/επίσκεψή σας στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μας.

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης τηρούνται έως 15 ημέρες μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην εκτέλεση της σύμβασης και στην ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες μας, εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής εμπορικής λειτουργίας της εταιρίας και σύμφωνα με όσα επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της εταιρίας, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας καθώς και τη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 6.1στ του Κανονισμού.

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας, των πελατών μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μίας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μίας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε: α) πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, β) διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ) τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της εταιρίας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, δ) τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, ε) τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομικές προϋποθέσεις, στ) εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τη «Φόρμα Αιτήματος Άσκησης Δικαιωμάτων» και να την αποστείλετε είτε μέσω επιστολής στην έδρα της εταιρίας (Τσιμισκή 13, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310272829), είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: stay@colorshotel.gr) αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο της επικοινωνίας σας.

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, η εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός και πάντως όχι αργότερα από τρεις μήνες. Επίσης, η εταιρία θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής της. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από την εταιρία υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωση να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/ και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο.

Εφόσον θεωρείτε ότι η εταιρία με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/ καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr.

Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με την εταιρία είτε με επιστολή στην έδρα της (Τσιμισκή 13, Τ.Κ. 54622, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310272829), είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: stay@colorshotel.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας.

  • Αγγλικα
  • Ελληνικα
small_c_popup.png

Become a member of our loyalty club and gain exclusive offer benefits

COLORISTA CLUB

Being a member at our Club provides you:

♦ 10% on all our rooms & rates
♦ FREE Upgrade (upon availability)
♦ Welcome drinks
♦ Early check-in & Late check-out (upon hotel’s availability)
♦ Special discount for car rental provided by specific car rental companies